Çevre PolitikamızÇevreye duyarlı bir işletme olarak Çevre Yönetim Sistemini önemle takip ediyoruz. H
izmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde sisteme en uygun şekilde adapte olarak, yaşadığımız dünyaya ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma çabasına olabildiğince katkıda bulunuyoruz..

Bu amaçla:

Çevre ile ilgili sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyor.Araç ve ekipmanlarımızdan çıkan atıkları kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini minimize ediyor.Mevcut ve yeni yatırımlarımızda çevreye duyarlı Motor kullanarak, karbon monoksit salınımını asgari seviyeye indiren akaryakıtlar kullanıyor.Tüm hizmetlerimizde çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmaya dikkat ediyoruz.
Atıklarımızın uygun şekilde bertarafını sağlayarak, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutuyor.Hizmetlerimizde, enerji ve kaynak kullanımını asgariye seviyede tutmak için önlemler alıyoruz
Sayfa Başı